Veri İzleme Sistemleri
Kompanzasyon Sistemleri

Dağıtılmış I/O modülleri, saha operatör panelleri ve diğer otomasyon sistemlerinden alınan ve yine bu gibi sistemlere aktarılan bilgiler SCADA ekranında düzenlenmekte ve gerekli bilgilerin gösterimi, reçete raporlama ve arşivleme gibi fonksiyonlar sağlanabilmektedir. Bu verilerin istenildiği şekilde analizi yapılabildiği gibi grafiksel olarak da sunulabilmektedir. Ayrıca Enerji izleme, Batch sistemler ve bunun gibi uygulamalara özel opsiyon ve yazımlar ile çözümler yapılabilmektedir.