Static Var Compansation
SVC-Kapak-650x300.jpeg

SVC, Statik Var Compensation kelimesini baş harfleriyle anılmaktadır. Yani SVC Statik anahtarlama ile yapılan Kompanzasyon demektir. Statik anahtarlama ise Tristör ile yapılmaktadır.

SVC sistemi, yükün kısa aralıklarla değiştiği sistemler için gereklidir. Örneğin, Enerji kalitesi için, yükün sürekli değişmediği, genelde benzer seviyelerde kaldığı bir Kimya tesisinde, SVC yerine başka sistemler ile çözüm bulunabiliyor iken, yükün sürekli değiştiği Elektrikli Ark Ocakları sisteminde SVC’den başka çözümler mümkün olmamaktadır.

Bir SVC sistemi ile, çok hızlı bir reaktif güç kompanzasyonu yapmak suretiyle şebekedeki gerilim oynamaları azalmakta ve fliker etkisi de sınır değerleri altına düşürülmektedir. Gerilimin oynamasının azalması üretim artışını da sağlamaktadır.

Tipik bir SVC sistemi, TCR (Tristör Kontrollü Reaktör) grubu ve Harmonik Filtrelerden meydana gelmektedir. Harmonik filtreler, tüketim sistemi ve şebeke verilerine göre dizayn edilerek, sistemdeki akım ve gerilim harmoniklerini de sınır değerleri altına çekmek üzere tasarlanmaktadır.

SVC Tesisi ile Elektrik Sistemine faydaları:
  • Enerji kalitesinin artması
  • Reaktif enerji kompanzasyonu
  • Harmoniklerin azaltılması
  • Flikerin düşürülmesi
  • Gerilim kararlı hale gelmesi.
  • Kayıplar azalması.
  • Tesisin verimi artması.
  • Tesisteki üretimin artması.
  • Enerji İletim ve Üretim tesislerinin kapasitesinin artması
Egesim SVC Sistemleri :

SVC işi yüksek mühendislik ve tecrübe gerektiren bir iştir. Egesim olarak yaptığımız ve yapmakta olduğumuz SVC tesislerimiz ortadadır. Gereken durumlarda, SVC konusunda dünyaca tanınmış tecrübeli Avrupalı uzmanlar ile çalışmaktayız. Partnerlerimiz ile ilişkilerimizi sürekli sıcak tutmaktayız.

Halihazırda, dizayn ve montajını yapıp devreye aldığımız SVC tesislerimizin hiç birisinde sistemden kaynaklanan sorun olmamıştır.

Tesisin dizaynı, ekipman temini, montajı ve devreye alınması aşamasında bulunan uzmanlarımız; gerek ekipman arıza-bakımları bazında, gerekse otomasyon, kontrol ve koruma sistemleri bazında her türlü sorunlara müdahale edebilecek yeterliliklerdedir.

Sonuçta; tecrübemiz, SVC konusundaki güçlü partnerlerimiz ve konusuna hakim uzman ekibimiz Egesim’i tercih için önemli nedenlerdir.